Followers

Tuesday, October 28, 2014

Arkturijanci, 26. listopada 2014.Pozdravljamo vas dragi naši.
U ovo sadašnje vrijeme u kojem su mnogi ljudi zbunjeni, vidimo kako velika svjetlost obasjava zemlju.  Mnogo toga se dešava čega vi niste svjesni, jer kaotični događaji djeluju na načine koji dovode do promjene svijesti, jer mnogi bez takvih kaotičnih događaja ne bi bili otvoreni prema promjeni. Ljudi se boje promjena, pronalazeći osjećaj sigurnosti u onome što je poznato ili istovjetno poznatome, bez obzira koliko to što je poznato može biti neugodno, bolno ili čak i prevaziđeno. 

Oni koji doživljavaju kaotične situacije, za većinu njih su dali svoje dopuštenje prije inkarnacije,  i pristali su da prožive određena iskustva koja mogu pomoći u promjeni svjetske svijesti. Radeći tako, oni rade i na svojoj osobnoj karmi, ali također i pomažu da se svijet probudi i da se promjeni svjetska svijest. Nije svako kaotično iskustvo unaprijed isplanirano.  Postoje periodi u kojima je duša toliko umorna od života na zemlji, da zaboravlja svoje ugovore sklopljene prije rođenja i  reagira na načine koji su štetni i za nju osobno i za druge ljude. 

Još jednom želimo govoriti o ljubavi, i objasniti energiju ljubavi kao energiju Jednote, jer je razumijevanje Ljubavi temelj uzašašća.  Svijet je u cijelosti zbunjen konceptom Ljubavi, i tu zbunjenost očituje kroz koncepte i uvjerenja koja su utemeljena na osobnim mišljenjima.  Već smo mnogo puta izjavili da je ljubav povezujuća energija JEDNOTE, koja se manifestira kroz mnoštvo, i koja je uvijek prisutna,  bez obzira je li prepoznata i je li prihvaćena.  

Ljubav nije nešto što dođe i prođe. Ljubavi se može opirati, i ljubav se može negirati, ali ona je uvijek prisutna, htjeli mi to ili ne.  Postoje oni koji vjeruju da mogu uskratiti ljubav ili pak dati ljubav, i iako se sa trodimenzionalnim konceptima o ljubavi može manipulirati, to nije Ljubav.  Ljubav je Sveprisutna Božanska Svijest, i kada zbog neznanja ili zbog  takvog odabira putem slobodne volje pojedinac ovu istinu ignorira i zanemaruje,  tada i doživljava iskustva i manifestacije odvojenosti. 

Vi ste kreatori, i vi kreirate svoja vlastita iskustva u skladu sa prosvijetljenim ili neprosvijetljenim stanjem svijesti.  Od Ljubavi / Jedinstva se ne može pobjeći,  jer su oni realnost - sve što postoji - koja se interpretira fizički, emocionalno i mentalno  u skladu sa nečijim sustavom vjerovanja. 

Pažljivo pregledajte sva zaostala uvjerenja koja možda još uvijek imate  o ljubavi i prepoznajte koji su vanjski utjecaji (mediji, prijatelji, navike, osobna iskustva)  -  pridonijeli nekim od koncepata  kojih se još uvijek pridržavate.  Zapitajte  sebe: "U što to ja vjerujem, a što čini da se ovako osjećam?"  Kod većine, postojat će potreba za dubokim i iskrenim preispitivanjem kako bi otkrili odgovor na ovo pitanje.  

Zahvalnost je aspekt ljubavi. Ona je reflektirajuća energija protoka ljubavi. Prakticirajte izražavanje zahvalnosti za svaku stvar u vašem životu,  jer vam čak i najmanji izljev zahvalnosti pomaže da prerastete stare koncepte i da se uključite u protok ljubavi. Dopustite sebi da primite,   znajući da ste dostojni primanja.  Ljubav se ne može staviti u kutiju i otvarati samo u nekim posebnim prilikama,  u prilikama koje zahtijevaju  osjećaj da ste vi ili drugi dostojni ljubavi. 


Ljubav je sveprisutna energija Jedne Božanske Svijesti. Vrlo često, kada netko počini nekakav nečuveni zločin nad drugome,  "žrtva" će izjaviti kako oprašta počinitelju, iako u sebi još uvijek može osjećati opravdani gnjev i prema počinitelju i prema njegovom činu.   To je sasvim razumljivo u trodimenzionalnoj  svijesti  dualnosti i odvojenosti, ali vi više niste u tome stanju svijesti, i morate početi živjeti iz višeg stanja  svijesti, u skladu sa onim što sada znate. O istini ne treba samo govoriti, već ju treba živjeti.   

Mi ne tvrdimo da one koji su počinili zločine ne treba pozvati na odgovornost, već govorimo da ste sada dovoljno razvijeni  da možete vidjeti ovakve stvari iz druge perspektive. 

Opraštanje i priznavanje Božanske Svijetlosti u svakom živom biću,  nije zadatak za one malodušne, jer je izuzetno teško  otpustiti osjećaj vlastite ispravnosti  kad smo krivo protumačeni ili kad smo zlostavljani. Međutim, što više integrirate istinu,  više ćete biti u stanju vidjeti iza ljudskih pojava, i moći ćete prepoznati  bilo kakve preostale trodimenzionalne koncepte koje možda još uvijek  držite u sebi. Život tada postaje lakši, jer iskustva iz vanjskoga svijeta više ne rezoniraju sa vašom energijom. 

Uzmite vremena i pažljivo i iskreno preispitajte svoj sustav vjerovanja. Usporedite bilo koje koncepte koje imate - sa istinom koju sada znate o Ljubavi. 

Karmička situacija između pojedinaca može jednom zauvijek biti dovedena do raspleta i završetka kroz Božansku ljubav,   čak i ako jedna od  uključenih osoba ne želi sudjelovati u razriješavanju. Prvo prepoznajte da je i druga osoba  Božansko Biće, čak i ako to ona ne zna ili   joj nije stalo da to sazna. Zatim pošaljite tim osobama svjetlost i izrazite svjesnu namjeru da se bilo kakve negativne energetske spone koje  su možda stvorene među vama - s ljubavlju i trajno uklone.  Mnoge stare karmičke veze  u ovo se vrijeme svjesno osvještavaju, jer ih je potrebno  prerasti i prevazići, ako želite da se dalje razvijete. 

Karmičke veze lako se prepoznaju. Često se očituju u obliku neke osobe ili osoba u vašem životu sa kojima stalno osjećate disharmoniju,  koje vam se ne sviđaju, i kojima se opirete na neki način. Mnogo puta  su to osobe sa kojima ste u krvnom srodstvu,  a što je rezultat obostranog izbora napravljenog prije rođenja, kako bi se pokrenuli, aktivirali, a onda i očistili stari energetski zaostaci.  Energetske poveznice  također se mogu razviti zbog previše "ljubavi" i prevelike vezanosti za drugu osobu, te i takve poveznice također moraju biti očišćene.   Većina se energetskih veza razvija i može ojačati kroz velik broj prijašnjih života, i mogli ste ih donijeti sa sobom i u ovaj život.  Vrijeme je da ih sada očistite, što će vas učiniti slobodnima da se i dalje razvijate.  

Spremni ste da sada preformulirate vlastita  uvjerenja o ljubavi, i da nadrastete društvene koncepte po kojima je sve ono što je za pojedinca dobro  -  izvan njega samoga - u vanjskim osobama, mjestima ili stvarima. To ne znači da ne možete imati zdrave i sretne odnose i veze,  već  znači da prave veze dolaze tek nakon  što osoba shvati i preraste «potrebu» za odnosom, kroz spoznaju da je već i sada potpuna i cjelovita, sa drugim ili bez drugoga. Ovakvi odnosi do kojih dolazi međusobnim slobodnim odabirom, nose sa sobom obostrano poštivanje  individualnosti druge osobe,  i nikada se ne temelje potrebi,  procjeni, osudi, nesigurnosti, ili uvjerenju da  jedna osoba predstavlja samo drugu polovicu odnosa.

Ljubav je prirodni protok svijesti koja spoznaje i ostvaruje svoju cjelovitost i potpunost na temelju shvaćanja JEDNOTE svega, dragi naši.  U tom stanju svijesti prestajete tražiti druge da vas ispune.  Prestajete dopuštati da budete procijenjivani na temelju vanjskog mišljenja.  Spoznajete da ste u stvarnosti potpuni i cjeloviti, i da je mišljenje vanjskog svijeta nevažno. Znate da nikada ne možete biti odvojeni  od onoga tko ste i što se vi - NIKADA. To ne znači da trebate ignorirati zdrav razum ili ljudske pogreške u koje je potrebno pogledati,  već  znači da se unutar svoga srce  počinjete identificirati sa vašim  pravim jastvom, a ne sa egom. 

Spoznaja LJUBAVI vam omogućuje da slobodno volite svijet, jer sada ste u mogućnosti vidjeti kroz vanjske pojave.  Ovo je snažno i moćno  vrijeme, i dublje shvaćanje  ljubavi je konačni rezultat uzašašća.  Nema više etiketa, nema više zadrške dok odlučujete  tko je vrijedan ljubavi, a tko nije. To ne znači da morate osjetiti ljubav za zločince na svijetu, već to znači da morate spoznati  da takve  duše još uvijek nisu budne, te da su i one također božanska bića. Vizualizirajte  dijamant u srcu svake osobe koju sretnete  ili na koju pomislite,  čak  i ako možete vizualizirati samo mali dijamant. 

Vi ste spremni za dublje  razumijevanje - tako što ćete živjeti, kretati se, i imati svoje biće ukorijenjeno u stvarnoj ljubavi. 

Mi smo Arkturijanci, 26. listopada 2014.


Webpage: http://www.onenessofall.com/newest.html

 prevela: Mirna 

Thursday, October 16, 2014

Arkturijanci, 13. listopada 2014.


Mi Arkturijanci, dolazimo da vam poželimo mir, radost, i ljubaznost jednih prema drugima, u ovo vrijeme sukoba, razdora i nedoumica.  Znamo da mnogi od vas pate, no vidimo da se odvija veliki proces buđenja. Postoje mnogi koji su oduvijek živjeli duboko ukorijenjeni u trodimenzionalni sustav vjerovanja, i koji se sada, na svoje vlastito iznenađenje, nalaze u situaciji da propituju vlastita osnovna vjerovanja i uvjerenja, na način koji im omogućava da se probude. Oni sada ubiru plodove povećane Svjetlosti koja se slijeva na Zemlju, iako nisu svjesni zbog čega se odvija unutrašnja promjena. 

Kako  Svijetlost isijava i teče iz povećanog broja razvijenih energetskih polja, tako se dodaje Svjetlo univerzalnoj svjetskoj svijesti, koja pri tome razotkriva i otapa područja koja su još uvijek zastrta sjenama. To je način na koji se svijet budi, jer svaka mala spoznaja Istine i Svjetla, pomaže da se rastopi iluzija, i dodaje svoju svjetlost cjelini, jer postoji samo JEDNO. Uskoro će u svjetskoj svijesti biti dovoljno  svjetlosti kako  bi se ona mogla promijeniti. Upravo to i jest značenje promjene i pomaka - to je promjena dominantne energije. 

Želimo govoriti o istini, koja se poput svega ostaloga, manifestira kroz fizičke, emocionalne, mentalne i duhovne razine. Pri tome, kada govorimo o istini, mislimo na Apsolutnu istinu - Božansku istinu. 

U istini ne postoji ništa drugo osim sveprisutne Božanske Svjesnosti, koja se u ljudskim okvirima interpretira kroz um, i koja se vidi kao materijalna.  Treća dimenzija  promatra život kroz filter odvojenosti, kao i kroz uvjerenje da je sve ili dobro ili loše (kroz dualnost).  U najvećem broju slučajeva, nečiji individualni sustav vjerovanja  jednostavno je preuzet iz svjetske općeprihvaćene svijesti, bez ikakvog promišljanja. 

Vrlo je važno da se sjetite kako misli koje imate - nisu zaista vaše - sve dok ih vi ne prihvatite kao svoje vlastite.  Misli i uvjerenja svjetske svijesti plutaju uokolo,  i uvijek se mogu proglasiti istinitim ili neistinitim. Dopuštajući nepozvanim mislima da jednostavno proteknu, bez da im pridajete ikakvu važnost, potvrđujete vašu vlastitu moć i vraćate se u istinu.  Otpor prema neželjenim idejama ili mislima samo im daje moć, koju one zapravo nemaju same po sebi. 

U ljudskom svijetu, istinitim se smatra ono u što vi osobno čvrsto vjerujete. Također,  u ljudskom svijetu istinitim se smatraju općeprihvaćena mišljenja o određenoj temi koja diktiraju "stručnjaci" ili oni na pozicijama moći.  Življenje iz trodimenzionalnog sustava mišljenja, dovodi do toga da mnogi pojedinci, tvrtke i vlade, ne osjećaju nikakvu obvezu prema poštenju ili istini ako istina ne služi njihovim osobnim potrebama i ciljevima, pri čemu na taj način – odražavaju  vjerovanje u odvojenost. 

Kako čovječanstvo sve više bude napredovalo u spoznaji da je sve Jedno, tako će početi shvaćati da su riječi i aktivnosti svakodnevnog života izuzetno važne, jer sve što kažete ili učinite drugome -  to zapravo radite samome sebi. Strah, bez obzira bio on prepoznat ili ne,  glavni je uzrok nepoštenja i govorenja neistina, bez obzira je li to strah od oskudice, strah od ograničenja, strah od odbijanja, strah od neuspjeha, strah od kazne i slično, i on može biti uklonjen jedino kroz Istinu. Strah potječe od iskustava iz treće dimenzije, te učenja iz ovoga života i prethodnih života. Mnoga od tih iskustava  bila su zastrašujuća, uzrokujući dugotrajne impresije u staničnoj memoriji i energetskom polju. Upravo sada, u procsu ste čišćenja ovih starih staničnih i emocionalnih energija.  Neka intenzivna energetska čišćenja mogu  uzrokovati iscrpljenost i depresiju. Znajte da je sa vama sve u redu i da se vi samo razvijate. Upravo zato, nemojte tvrditi da ovakvi osjećaji imaju bilo kakvu moć nad vama,  jer ćete ih na taj način opet privući u svoje energetsko polje. 

Djeca govore istinu, sve dok ih se kroz strah ili kažnjavanje, ne nauči da ju prestanu govoriti.  Mnogi odrasli vjeruju kako je "biti uvijek u pravu" način na koji se postiže  važnost, te način na koji mogu postići poštovanje i ljubav drugih, pa  stoga  govore i rade što god je potrebno kako bi uvijek bili u pravu - što je odraz vjerovanja u odvojenost od Ljubavi, odnosno, odvojenost od Sebe. Pojedinci su često samo pogrešno informirani i govore iz neznanja, ali kao i sa svim drugim akcijama, namjera koja stoji iza riječi - daje riječima energiju. Neistine koje se govore nenamjerno i u neznanju, nose sa sobom energiju namjere onoga koji govori, i koja u tom slučaju zapravo teži da bude  istinita. Pri tome, ovdje ne mislimo na zlonamjerna ogovaranja. 

Ogovaranja i kritike, aspekti su dualnosti i odvojenosti, koji odražavaju prezir prema sebi, i tako stvaraju potrebu da osoba koja ogovara i kritizira, samu sebe vidi boljom od drugih, kako bi mogla prihvatiti sebe ili osjetiti ljubav prema sebi. Ovakve aktivnosti ne samo da u ljudskom svijetu nanose bol osobi koju se ogovara (iako to u Realnosti nikad nije tako), već se također vraćaju pošiljatelju i smještaju u njegovo energetsko polje - jer, opet... - postoji samo Jedno. 

Sa evolucijom, dolazi i do nemogućnosti govorenja neistine poradi osobne koristi. Učenik na duhovnom putu, sve više postaje svjestan tihog unutrašnjeg glasa - kad god se nađe u iskušenju da kritizira ili ogovara. 

Božanska Istina je apsolutna - ona  JEST, ona je uvijek bila, i ona će uvijek biti, i zauvijek opstaje putem Božanskog Zakona. Apsolutno nikada ne može biti u potpunosti spoznato i shvaćeno  sa ograničenim ljudskim umom, zbog čega je čovjek tijekom eona vremena kreirao bogove na svoju sliku i priliku, odražavajući u njima one osobine  koje je smatrao važnima u pojedinim vremenima.  

Cilj svih duša, na svim planetama i svim dimenzijama, pa tako i na Zemlji, uvijek je bilo i jest  -  razvijanje do potpunog  shvaćanja Jednote, i na taj način postajanje Jednote. Duša je oduvijek bila savršena, ali se kroz svoja putovanja i iskustva nije toga sjetila, te se tako iz jednog života u drugi borila da se probudi. To je Duhovno putovanje i svrha života - spoznavanje svačije Božanstvenosti, i življenje iz tog stanja svijesti. Božanska Istina  prvo se shvaća i interpretira intelektualno, sve dok tijekom vremena ne postane realnost, odnosno, stanje svijesti. Putovanje duše ima nebrojeno mnoštvo oblika, puteva i iskustava, i to je ono što ste vi svi radili. 

Knjige, tečajevi, i učitelji, mogu vas dovesti samo do onog nivoa svijesti koji je  postigao sam autor ili učitelj. To ne znači da ne mogu postojati savršene knjige, savršeni tečajevi ili savršeni učitelji za vas u nekom određenom vremenu, ali, uvijek koristite svoju intuiciju kada odlučujete je li nešto dobro za vas. Samo zato što je nešto popularno, ne znači da je to dobro za vas. Vi zapravo možete biti i razvijeniji od pojedinog učenja ili pojedinog učitelja. Doći će vrijeme u kojem ćete biti učeni iznutra, jer je to mjesto na kojem počiva Istina. 

Informacije, odgovori, objašnjenja, i ideje, koje rezultiraju "Aha! To je to!" momentom, plodovi su vašeg vlastitog unutarnjeg rada i  često će se ispoljiti kada to najmanje očekujete - kada radite nešto toliko ovozemaljsko kao što je pranje posuđa, ali dok ste u isto vrijeme mirni i prijemčivi.  Životna pitanja počinju se sagledavati sa novih razina razumijevanja, i istina o kojoj ste možda čitali i razmišljali  no koju nikada niste u potpunosti shvatili,  može iznenada postati jednostavna i jasna. 

Božanska Istina jest sve što postoji, i ona je beskonačna. Postoji stara  poslovica koja kaže - ukoliko ne možeš obuhvatiti Apsolutno  unutar svoga uma (što mnogi misle da mogu), onda to - nije to. Apsolutna Istina je svaka duhovna ideja koja je utjelovljena unutar Božanske Svijesti, i koja je uvijek prisutna, no koja se u ljudskom svijetu interpretira u umu, u skladu sa individualnim i svjetskim stanjem svijesti. 

Pokušati živjeti Apsolutno, prije postizanja takvoga stanja svijesti,  pogreška je koju mnogi ozbiljni duhovni učenici učine. Odbacivanje svojih lijekova prije nego se postigne svijest o svojoj božanskoj prirodi, o svojoj potpunosti i cjelovitosti, akcija je koja je primjerena ljudima. Ipak, kada nešto više ne rezonira sa vama,  nemojte se bojati to otpustiti. Držanje za neke aspekte i dijelove vašeg života samo zato što ste na njih navikli, predstavlja kočnicu vašem buđenju. Od vas se traži da živite iz svog najvišeg postignutog stanja svijesti, i da živite istinu koju znate, dok napredujete dalje kroz praksu i učenje. 

Čin tranzicije ili smrti, ne donosi iznenadnu spoznaju Istine, kao što mnogi misle. Vi ste vaše stanje svijesti i stoga ga nosite sa sobom.  Sa «druge strane» svi ste učeni i vođeni s ljubavlju, baš kao i sa «ove strane». 

Evolucija je, dragi naši, proces sve veće svijesti o tome tko ste vi zapravo. Evolucija je proces koji ne kulminira iznenada preko noći,  osim ako niste tijekom  prijašnjih života odradili posao koji vas dovodi do takvog  stanja svijesti. Pokušajte ne postati obeshrabreni, i ne smatrajte da ne napredujete  ako vam se život učini previše ovozemaljskim i uobičajenim. 

Nemojte sebe uspoređivati sa drugima, učinite najbolje što možete, uvijek se prisjećajući da ste vođeni i da nikad niste sami. Ako podlegnete težini nekog ljudskog tereta, odolite iskušenju da se sramite ili osjećate krivima, već jednostavno «sakupite» sebe, podignite se  i nastavite dalje.  Uskoro ćete otkriti da se nebo neće urušiti ako napravite pogrešku, te da se ne morate  vratiti na početak svog putovanja. Neuspjeh je koncept unutar trodimenzionalnog načina razmišljanja.  U stvarnosti,  ne postoji takva stvar kao što je neuspjeh. U stvarnosti, postoje samo iskustva iz kojih se uči.  
    
Vi ste voljeni dragi naši, vrlo voljeni i cijenjeni zbog svog napora i rada. Sve se odvija prema planu. 

Mi smo Arkturijanci, 13. listopada 2014.


Webpage: http://www.onenessofall.com/newest.html

 prevela: Mirna 

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

Ron Head - Mihael - CROATIAN