Followers

Monday, May 26, 2014

25.05.2014 Arcturian Message

Pozdrav ljudima drage planete Zemlje.  Promatramo kako svijetlost sve više i sve jače sija, dok se sve više ljudi budi i otvara novim načinima viđenja  svijeta i njihova mjesta u svijetu.  Promjena  je evolucija dragi naši. To je otvaranje prema novim idejama i višim načinima razumjevanja uobičajenih pitanja svakodnevnog života. 

Duhovno uzašašće najčešće nije iznenadni, zasljepljujući bljesak koji vas uznese, iako se upravo to dogodilo nekolicini pojedinaca koji su već postigli razvijeno stanje svijesti tijekom prijašnjih života. Uzašašće je stanje svijesti koje je postignuto kroz bezbroj iskustava iz mnogih prošlih života proživljenih u energiji dualnosti i odvojenosti. Iz ovakvih iskustava, duša uči i razvija se, sve dok se u jednom momentu ne razvije dovoljno, kada više ne treba učiti iz takvih iskustava i na takav način, te počinje učiti iznutra.  Vi ste sada u tom momentu dragi naši. 

Tijekom meditacije, zahtijevajte odgovore na svoja pitanja, i u meditaciji postavite svoja pitanja. Zatražite više Svjetlosti, više razumjevanja i više svijesti, ali izbjegavajte tražiti bilo kakve «stvari», jer kada tražite i zahtijevate određene «stvari», automatski potvrđujete kako ih «nemate» i samim time stvarate stanje «neimanja». 

Onima koji su usklađeni i koji mogu čuti «još uvijek tihi glas», odgovori mogu doći direktno tijekom meditacije, ali najčešće dolaze kasnije i zapravo su «plod» meditacije. Odgovori će doći na uobičajene načine koje ćete moći shvatiti i razumjeti.  Primjerice, vaš se odgovor može pojaviti u obliku knjige koja nekako dođe do vas,  ili ga možete slučajno čuti u određenoj izjavi koju netko iznese. Odgovori i ideje, najčešće će se  pojaviti u vašoj glavi dok obavljate neku ovozemaljsku aktivnost, dok perete suđe primjerice, jer je često puta jedino tijekom takvih aktivnosti um dovoljno tih kako bi mogao čuti unutarnji glas. 

Želite li čuti, važno je da se oslobodite i držite podalje od konstantne buke. Mnogi nisu u stanju prepoznati ili čuti rješenje koje su zatražili, jer su u stanju konstantne buke i ometanja, i onda se pitaju zašto ne dobivaju odgovore na svoja pitanja. Da biste čuli «još uvijek tihi glas», morate živjeti na miran, tih i fokusiran način,  jednim uhom uvijek otvorenim za «slušanje». To ne znači da se ne smijete zabavljati, družiti sa ljudima, plesati i živjeti život. To samo znači ne odabrati proći kroz svaki trenutak buđenja sa slušalicama na ušima i općenito, ne živjeti u potpunosti izvan sebe samih. 

Vidite dragi naši, duhovno se povezivanje u vašim medijima često opisuje kao moćni psihički događaj, koji dolazi uz mnoštvo «truba i fanfara». Duhovno se povezivanje gotov uvijek doživljava u tišini i na naizgled uobičajeni način, koji će oni koji su duhovno pažljivi prepoznati. Samim time, oni koji očekuju «trube i fanfare» kao dokaz duhovnog povezivanja, vjeruju da se nisu uspjeli duhovno povezati.  

Ako ste iskreni u svojoj potrazi za više Svjetlosti, odgovori  i ideje će uvijek doći, i to na način koji ćete moći razumjeti. Umjetnik neće primiti nove i kreativne ideje u obliku znanstvenog otkrića, niti će kirurg koji je u potrazi za novim tehnikama primiti ideje za novu sliku. Um će prevesti vaše odgovore (Božansku potpunost) u oblik koji rezonira sa vašom individualnošću. Mogu postojati lekcije koje trebaju biti završene ili stara uvjerenja koja trebaju biti odbačena, prije nego se ono što tražite može manifestirati, no vaši izbori i vaše namjere uvijek se čuju – jer vi tražite od vašeg višeg Bića – od SEBE SAMIH. 
Arkturijanci žele govoriti o ljubavi. Svaka aktivnost svakodnevnog života, aspekt je ljubavi, jer je ljubav, u svojoj pravoj suštini – energetska poveznica među mnogima unutar Jednoga. Individualne se aktivnosti mogu razlikovati, ovisno o interesima, naučenim lekcijama i stanju svijesti svake pojedine osobe. Sve aktivnosti, prema sebi i prema drugima, kao što su suosjećanje, opraštanje, razumijevanje, služenje i svi oblici rada i poslovanja, u stvarnosti su aspekti ljubavi, zbog međusobne povezanosti svega i svih unutar JEDNOGA. Zahvalnost je povratni protok ljubavi. Svaka aktivnost života koji je proživljen u trećoj dimenziji na zemlji, u stvarnosti je materijalni osjećaj duhovne realnosti. Sve aktivnosti između svih životnih formi i oblika, odražavaju energetsku povezanost svih u Jednome i svih od jednoga,  jer ne postoji ništa drugo, ne postoji ništa više. 

Aktivnosti međusobne povezanosti svega, postaju izrazi «ne ljubavi», kad se tumače i odvijaju iz stanja svijesti (globalne i individualne) koja je u potpunosti uronjena u dualnost i odvojenost. Energetska povezanost svake duše sa svakom drugom dušom unutar Jednoga nikada se ne može promijeniti, no kada ovu istinu pogrešno protumače oni koji vjeruju da su svi životni oblici međusobno odvojeni, tada se takvo uvjerenje i očituje u onim aktivnostima i oblicima koji ga odražavaju, kroz primjerice silovanja, zlostavljanja, okrutnost prema životinjama, ratove i slično.  Jednom kada pojedinac razvije svoj pravi identitet, i kad počne razumjevati međusobnu povezanost sveukupnog života, on više nije usklađen sa svim takvim aktivnostima koje su utemeljene na odvojenosti, a koje su karakteristične za neprobuđeno stanje svijesti niže gustoće. 

Kako podižete svoje vibracije, tako podižete i vibracije svijeta dragi naši,  jer svaka istina koja se spozna, dodaje više svjetlosti univerzalnoj ljudskoj svijesti koja sadrži svaku ideju i svako uvjerenje čovječanstva, bez obzira kako ono bilo apsurdno. 

Svjetlost koje izvire iz vas, automatski otapa sjene – trodimenzionalne misaone forme i uvjerenja, koja u stvarnosti nemaju nikakav zakon koji bi ih podržavao, već su zbog pukog vjerovanja u njih, držala čovječanstvo u okovima. 

Misli i ideje koje se iz univerzalne svjetske svijesti pojavljuju u vašem razmišljanju, uvijek su impersonalne, bezlične i neosobne. Nikada ih ne proglašavajte svojim vlastitima, čak i ako se čini da dolaze iz vas samih. Svaki je pojedinac prijemčljiviji na određenu vrstu impersonalnih, bezličnih uvjerenja, zahvaljujući svojim vlastitim iskustvima iz prošlih života. Neki su možda prijemčljiviji za univerzalne koncepte o zdravlju i bolestima, dok su drugi možda prijemčljiviji za uvjerenja o vezama i odnosima. Nesavladivi strahovi, poput primjerice straha od vode ili visine, također ukazuju na energiju koja se još uvijek nalazi u staničnoj memoriji, a koja potječe od određenih iskustava iz prošlih života, i koja uzrokuje da pojedinci budu prijemčljiviji na sva uvjerenja koja se tiču ovih tema. Jednom kada se ova bezlična uvjerenja udomaće u individualnoj svijesti, tada se manifestiraju izvana, jer vi ste kreatori. Vanjska očitovanja, manifestacije i događaji, vaši su putokazi dragi naši, koji vam ukazuju što trebate pogledati i otpustiti iz vlastitog sustava vjerovanja. Ove misli  nemojte hraniti, već ih koristite kao alate. 

Duhovno se putovanje sastoji u ponovnom preuzimanju vaše vlastite moći, koju ste zbog neznanja predali nečemu izvan sebe,  bez obzira radi li se o riječima, mislima, ljudima, knjigama, uvjerenjima, stvarima, običajima, učenjima ili bilo čemu drugome, neovisno o tome koliko su vas dobro sve te stvari služile u prošlosti. To ne znači da nećete imati sve te stvari, već da ste iz svih tih stvari uklonili moć dobroga i moć lošega. Znanje i napredak mogu doći KROZ  sve te stvari, ali ne i IZ njih. 

Akcije poduzete u prošlosti, koje su ignorirale istinu, imaju onoliko moći koliko im vi sami predate. Stoga, počnite otpuštati sve negativne emocije krivnje, ljutnje, žaljenja i slično, koje imaju svoj vrhunac u trodimenzionalnom sustavu vjerovanja. Ukoliko postoji netko kome trebate nešto oprostiti, ili netko tko vama treba nešto oprostiti, tada oprostite i zamolite za oprost, iznutra ili izvana, i krenite dalje. Sada je vrijeme čišćenja, i to jednom zauvijek, bilo kakvih energija nižih frekvencija koje još uvijek držite u sebi, kako biste mogli prijeći u više frekvencije Svjetlosti i Ljubavi. 

Vi ste jedno sa svojim Bogom, i ova je spoznaja jedina i sva moć koju ćete ikad trebati. Razvoj na zemlji je bio težak, jer je život za životom bio proživljen u energiji dualnosti i odvojenosti. Međutim, sjetite se da ste sve to sami odabrali, jer se prekaljeno i moćno biće i pojavljuje iz vatre. Sada ste spremni da razvijete povjerenje i da shvatite princip Jednote. To znači otpustiti stare koncepte, i to otpuštanje može biti teško i zastrašujuće. Ipak, uvijek imajte na umu da vas ništa, niti jedna osoba, niti jedan događaj, niti jedna aktivnost, pa čak niti smrt, ne mogu odvojiti od onoga što vi zaista jeste i što ste oduvijek bili, bez obzira na vanjske pojave. 

Samo volite dragi naši, samo živite, uvijek imajući na umu da je sve unutar Jednoga i da je sve od Jednoga, i ova će spoznaja tada voditi svaku vašu akciju. Otpustite potrebu da sve planirate, i dopustite svom unutrašnjem biću da vas nježno vodi, iz minute u minutu, iz dana u dan, od jedne aktivnosti do druge. Kada postanete svjesni neke aktivnosti neprobuđenih, vizualizirajte sićušni plamen u njihovim srcima, plamen kojega oni sami nisu svjesni, poduzmite aktivnosti koje vam nalaže vaša intuicija i krenite dalje. 

To je ljubav – aktivnost koja potječe od shvaćanja i razumijevanja bilo čijeg i svačijeg  pravog identiteta.

Mi smo Arkturijanci, 25. svibnja 2014. 


Webpage: http://www.onenessofall.com/newest.html

 prevela: Mirna 

Tuesday, May 13, 2014

11.05.2014 Arcturian Message
Pozdrav dragi naši. Ponovno dolazimo da vas savjetujemo i ponudimo svoju pomoć u kojem god obliku možemo. Ipak, uvijek imajte na umu da je prosvjetljenje vaša misija, vaše putovanje i vaš izbor. I dalje postoje pojedinci koji su odabrali ne činiti ništa i koji čekaju spasitelja u obliku drugog čovjeka, posebne knjige, nekog alata, nekog događaja ili galaktičke pomoći. Takav stav odražava stari sustav vjerovanja, koji se temelji na odvajanju od Izvora i potrebi za nečim izvan sebe kako bi se bilo “spašeno”.

Vaš spasitelj je unutar vas, u vama samima, dragi naši. Oduvijek je bio i zauvijek će biti, jer to je ono što vi jeste. Vaš se spasitelj u tišini odmarao unutar vas od jednog života do drugog, kroz dobra i manje dobra životna iskustva proživljena u dualnosti i odvojenosti, čekajući da bude prepoznat. Kao i u duhovnom putovanju svake osobe, u određenom ste trenutku napokon dovoljno razvijeni da prepoznate i prihvatite tu istinu o sebi. Životna pitanja koja su se dotada činila jako važna tada počinju blijediti u ništavilu (što zapravo i jesu), te više nemate potrebu tražiti bilo što izvan sebe. Tada počinjete tražiti unutar sebe svoju vlastitu Božansku suštinu, počinjete slušati svoju intuiciju i otkrivate da je sve ono što ste tražili – unutar vas.  To je dugo skrivana istina, dragi naši. 

Arkturijanci žele govoriti o ljubavi. Ljubav je suština duhovnog razvoja. Ljubav je spoznaja jednote i aktivnost jednote, koja potječe od postignutog stanja svijesti o JEDNOTI u kojoj sve i svatko postoji. U trodimenzionalnom sustavu vjerovanja dualnosti i odvojenosti, ljubav (jednota), uvijek se tumači na osobni način, ovisno o individualnom stanju svijesti, kao energetska povezanost među određenim ljudima.  Međutim, ljubav je Univerzalno Jedinstvo svega unutar Sveprisutne Božanske Svijesti, koja sebe uvijek ispoljava u neograničenim oblicima i beskonačnoj raznolikosti. 

Kako se unutar individue budi spoznaja jedinstva, tako se Jedinstvo počinje očitovati izvana  kao mir, radost, razumijevanje, suradnja, i sve ostale osobine koje život čine ugodnim. Dok promatrate svijet sukoba, razdora i ratova, znajte da je ono što promatrate samo izraz bezlične, univerzalne svijesti dualnosti i odvojenosti, koja nema nikakav božanski zakon koji bi je podržavao.

Svijet se vidi i tumači na iluzoran način. Zemlja (Gaja) nije iluzija, kako su mnogi mislili, već je živo biće, živa duša. Sve što možete vidjeti, čuti, okusiti, dodirnuti ili pomirisati materijalna je interpretacija duhovne realnosti. Možete se zapitati: ”Je li i rat duhovna realnost?” Rat je izvanjski odraz svijesti koja se temelji na odvojenosti. Ta će se pojava promijenti i nestati kako se sve više i više ljudi budi u shvaćanju jedinstva. Duhovno svjetlo probuđenog svijeta donosi na površinu i osvjetljava puno stvari koje su dosada bile u sjeni. Iako se i na osobnoj i na globalnoj razini može činiti da se sada stvari pogoršavaju, zapravo se sve što je staro i završeno, upravo sada osvjetljava vašim svjetlom dragi naši, kako bi se očistilo i otpustilo. Vi sami mijenjate svjetsku svijest samim time što živite, djelujete i imate svoje biće ukorijenjeno u istini o tome tko ste vi zaista. Što više raste individualna i globalna Svijest jedinstva (ljubavi), to se sve više pojave nesklada preoblikuju u pojave suradnje i mira, bilo da se radi o obiteljskim odnosima ili o odnosima u svijetu.

Važno je da shvatite kako vaše jedinstvo sa  Božanskom sviješću ujedno tvori vaše jedinstvo sa cjelovitošću, što se izvana može manifestirati kao završavanje svega onoga sa čim više ne rezonirate, bilo da se radi o ljudima, načinu života ili određenim aktivnostima. Što god više ne rezonira sa vašom energijom, može prestati biti dio Vašeg života, jer to više ne predstavlja potpunost i cjelovitost za vas. Zbog toga vas i potičemo da se prestanete truditi i da otpustite sve što je završeno, neovisno o tome koliko vam je to nešto dobro služilo u prošlosti. Sve se premješta u nove energije, i sve se prosvjetljuje, što će se izvana očitovati u novim oblicima i novim formama. Budite spremni na promjenu, jer se evolucija uvijek očituje kao promjena. 

Kad god stupate u odnos sa bilo kojim drugim životnim oblicima, vi zapravo stupate u odnos sa samim sobom, jer postoji samo Jedno, Jedno, Jedno, i upravo zato što god napravite drugima, što god kažete drugima i što god date drugima, sve to zapravo radite sami sebi, shvaćate li? Ovo je porijeklo karme i objašnjenje kako karma funkcionira, sve dok niste sposobni napredovati u više stanje svijesti u kojem više ne trebate bolne i teške lekcije karme, već ste u stanju učiti iznutra.  

Ova poruka o Jedinstvu, bila je davana kroz vrijeme preko raznih majstora, no uvijek je bila izgubljena, zbog pogrešnih interpretacija i pogrešnih tumačenja neprosvjetljenih sljedbenika koji su prenosili svoje ograničene i manje razvijene koncepte originalne poruke. Kad god se čista učenja organiziraju, dublje se istine uvijek izgube, zbog sljedbenika koji počinju prezentirati svoje vlastite koncepte originalnih učenja. Vjerovanje po kojem netko treba neku osobu, neku organizaciju ili neki alat kako bi duhovno odrastao, pogrešno je i zastarjelo vjerovanje, i zadržat će vas zatvorene u odvojenosti. Vaša je crkva unutar vas, dragi naši.

Jedinstvo (ljubav) je zakon, stvarnost i istina. Ova spoznaja može uzrokovati konfuziju kod onih kojima je ugodno unutar vlastitog uspostavljenog sustava vjerovanja. Istina se može prihvatiti i živjeti, no istina se sama po sebi ne može mijenjati. Postoje mnogi koji su duhovno spremni, no koji i dalje žive u otporu, i koji trebaju napredovati na teži način, tako što će primiti “poziv za buđenje”. Neki drugi jednostavno odjednom i iznenada “shvate sve to”, jer su se za to pripremali kroz mnoge živote. Postoje također i oni koji su se potpuno probudili u drugim životima, i koji su odabrali upravo sada biti na zemlji kako bi pomogli svijetu koji se budi. 

Ovo je vrijeme velikih promjena za sve. Svi, bilo da su toga svjesni ili ne, osjećaju fizički, emocionalno i mentalno intenzivnu energiju koja se slijeva na zemlju i koja donosi sa sobom olakšanje od svega što je gotovo i završeno, i na osobnoj i na globalnoj razini. Zbog novih i viših energija Svjetla, mnogi počinju preispitivati svoja uvjerenja, dok oni koji nemaju razumjevanja za ono što se događa, počinju paničariti.  

Vi možete pomoći onima koji se boje i paničare, no ne na način da postanete “misionari”, već da jednostavno bacite sjeme istine onima koji su ga spremni prihvatiti. Nikada drugima ne namećite dublje istine, misleći da im tako pomažete, jer drugi možda nisu spremni, te vaše akcije lako mogu postati samo vježba osobnog ega – što je greška koju su mnogi u prošlosti napravili i koju mnogi još uvijek čine.    

Dok promatrate one koji žele održati svijet u oskudici, kaosu i ratu, znajte da ne  postoji zakon koji podupire ili podržava takve pojave te da je sve od jednoga i u jednome,  čak i ako toga niste svjesni. Koliko često molite za svoje “neprijatelje” dragi naši? Ili  molite samo za “žrtve”?

Postoji samo JEDNO, i ova je spoznaja Ljubav, te tajna života za kojom ste tragali iz jednog života u drugi, a koja je simbolički prikazana kao potraga za Svetim Gralom. Sada ste spremni prihvatiti i živjeti ovu Božansku istinu. Radeći tako, vidjet ćete promjenu koju priželjkujete. 

Budite svjetlost, budite put, budite istina. Budite stvarnost koja se ne odnosi samo na jednog čovjeka koji je živio  prije 2000 godina.

To je način na koji će se svijet probuditi. 

Mi smo Arkturijanci, 11. svibnja 2014. 


Webpage: http://www.onenessofall.com/newest.html

 prevela: Mirna 

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

Ron Head - Mihael - CROATIAN