Followers

Sunday, November 11, 2012

Ute (11.11.2012): SPOZNAJTE ISTINSKU SREĆU!
SPOZNAJTE ISTINSKU SREĆU!

Ja Sam vaše Božansko-Sopstvo, obraćam se svima!

Voljeni, u ovim vremenima velikog iščekivanja promene, u ovim vremenima nade za boljim svetom, i u ovim vremenima rasta uslovljavajućih energija, većina vas ste se izgubili u potrazi za velikim događajem.

Ovaj događaj, kako se svi nadate i mislite, doneće veliko olakšanje, gde se možete opustiti i biti srećni zauvek.

Da li ovo zaista jeste ono za čim tragate? Večita i Neprolazna Sreća? U tom slučaju, vi zaista tražite na pogrešnom mestu!

Vi ste unutar jurnjave, i vaša sadašnja jurnjava se ne razlikuje mnogo od vaše jurnjave unutar vašeg starog sveta budući da taj stari svet (stara paradigma, stari obrasci življenja, razmišljanja i funkcionisanja – op.pr.) – i pored toga što on nije bio baš blagonaklon prema vama već najčešće ispunjen patnjom i trpljenjem – nikada nije dovođen u pitanje već je prihvaćan kao neizbežnost.

Molim vas (sada) da zastanete za trenutak i osmotrite činjenicu vašeg konstantnog bekstva od Mene, činjenicu vaše neumorne potrage za nečim „boljim“! Zar ne tražite čitavog života nešto „bolje“? Nije li to opšte, duboko ukorenjeno ljudsko ponašanje, i da li vi (dakle) mislite da će se to okončati vašim uspenjem na nešto viši nivo i unutar sveta nešto više (vibracije) ljubavi?

Međutim, onaj koji je obuzet jurnjavom, taj ne poznaje Istinsku Ljubav. Istinska Ljubav Jeste, i Njom – Stvarnom Ljubavlju – traganje se završava. Vi svo vreme govorite o ljubavi, ljubavi prema ovome i onome, ali dok god ste obuzeti svojim traganjem, to je pre svega samo reč, fraza, misao!

Unutar vašeg traganja vi (nikada) niste svesni da je vaše najpotpunije zadovoljenje i ispunjenje VEĆ i (od)uvek Prisutno. JA Sam To! Ali jurnjava ka budućnosti, i ovom ili onom događaju, čini vas slepima za Božansku Stvarnost: za Njen Mir, Njenu Lepotu, Njeno Savršenstvo. Za Istinu!

Zar ne shvatate da, dok god ste zauzeti traganjem ne možete osetiti Moju Divotu i Savršenost? Da Stvarnost, koja Ja Jesam, nikada nije odsutna već je stalno i uvek Postojeća – sada, i sada, i sada. Ali ne kao niz nekakvih događaja, koji smenjuju jedan drugoga, već kao jedan Veliki Događaj izvan vremena i prostora.

Vaše sićušno traganje u nadi za više informacija, za više svetla, za više ljubavi, za više zadovoljstava i ispunjenja jednom u budućnosti, ili čak „sutra“ – u potpunosti promašuje cilj! Jer Ispunjenje Jeste Već Ovde ispred vas.

Celokupna vaša avantura (stvarnosti i događaja) dešava se isključivo unutar vašega uma i možda malo u vašim osećanjima, i – kao što ste mogli već otkriti – u umu se mnoge stvari, uzbudljive stvari, zastrašujuće stvari, spektakularne stvari (pa čak) i dosadne i ružne stvari, mogu desiti. Sve one samo su refleksije unutar vašeg 3D-uma.

Ali Moja Božanska Stvarnost nikada nije „uzbuđujuća“, jer Ona već Jeste Sama Punoća. Ona (To) JESTE, nikada Se ne menja, jer Ona jeste sama Bit, Supstanca svih malih (ograničenih – op.pr.) realnosti vaše beskonačne potrage. U dobroj veri, našli biste Istinsku Stvarnost unutar toka događaja, na površini zbivanja, unutar periferije vaših iskustava, budući da vas iskustva nikada ne mogu zaista zadovoljiti dok bez daha jurite ka vašoj sledećoj avanturi.

Kada vas Ja Apsorbiram, izranja Sunce – koje je Poreklo svih onih sjajnih sunaca o kojima biste ikada mogli sanjati, i koje je Prvobitni Sjaj Postojanja, a Koje Jesam JA.

No, pošto ste u jurnjavi, niste svesni sveobuhvatnog i ljubećeg Moga Prisustva, Prisustva Realnosti-Mene, Realnosti koja je Istinski Božanska i iziskuje pre da bude prepoznata nego da bude (is)kušana.

Kada (konačno) prepoznate Mene, vaše telo može se micati, vaš um može proizvoditi svoje sadržaje, ali Ja-Realnost (Se) ne miče i ne proizvodi. Ona vas hvata i „osvaja“ najpre unutar vašega srca a onda vas širi van granica vašeg tela i uma u Ljubav i Blaženstvo, obuhvatajući Sve – prošlost, sadašnjost i budućnost – Samo-Ispunjena i Samo-Dostatna, i (tada) otkrivate Mene kao Biće, Postojanje, unutar Koga se dešavaju sva ta traganja i sva ta uzbuđenja u nadi za nečim boljim (što treba doći) „uskoro“.

Sagledavajući to, uvidećete svu uzaludnost traganja i svu beznadežnost nadanja pre svega kao senke, (puke) planove, iluzije, koji se pojavljuju čas tu čas tamo, ali uvek i iznova kao odraze/obrasce Moje Istinske Ljubavi.

Sa Mnom (Lično), međutim, vi ste uzneti do beskrajnih visina Prebivanja Blistave-Sada-Stvarnosti za koju ne postoje relativne dimenzije. Jer Ona Je Bez-prostorna i Bez-vremena. Ona Je Beskonačnost.

Ljubljeni, mada mislite da (u stvarnosti) postoje ove kulminacione tačke u vezi vaših nadanja oko procesa Uzašašća, one su i dalje, kao i uvek, poput sićušnih iskri u Ogromnosti Moga Jedin(stven)og, Potpunog Postojanja.

JA (nigde) ne Uzlazim, JA Jesam ...ali ne kao misao, kao kada vi zamišljate (to) Ja Jesam. JA JESAM izvan misli/uma, i JA JESAM pre pojave uma. JA ne mogu biti dosegnut mislima, i iako Mogu biti „pojmljen“, JA Lično Sam (istovremeno) izvan samoga poimanja. Čula Me ne mogu u potpunosti obuhvatiti, pa čak ni stanja/nivoi Uzašlih Majstora ne mogu Me sadržati – pre se može reći da JA Sadržim njih.

Svi oni došli su u poimanju Mene do određenog stepena, ali nisu (realizovali) Ja; Ja JESAM oni, i Ja JESAM vi. Ali vi niste Ja, osim(!) ukoliko se srcem istinski stopite sa Mnom i zaboravite svoje ime i formu i sve vaše razdvajajuće pripadnosti, i time postanete Jedno Sa Mnom. Te vaše pripadnosti mogu i nakon toga opstaja(va)ti, ali vi ćete tada znati da sve to Jesam JA.

Ispunjenost koju se nadate naći vašom velikom potragom, pa bila ona (potraga – op.pr) i na najčasniji način vođena, nikada nećete dosegnuti – jer vi grabite uvek napred i tome nikada nema kraja! Samo kada napravite „pauzu“, kada ste voljni odustati od (stalnog) dosezanja „višeg“ i „boljeg“ – počinjete razumevati da ne postoji ništa što bi (još) trebalo „postići“, ničega čemu bi trebalo „uzaći“, jer Istina je Večno Nepromenljiva i uvek Prisutna, upravo Ovde i Sada, no van dosega uma.

JA Sam dosežan bez ikakve potrage ukoliko se usudite jednostavno prihvatiti Realnost koja ne poznaje (svetovna) uzbuđenja, već koja Stapajući vas sa Mnom daruje Mir i Spokoj i Vrhovno Zadovoljenje vašem krajnje izmorenom srcu.

Stanje Moga Bića/Postojanja Jeste Opšta Budnost/Svesnost usred burnih događaja i stalnih ponavljanja. JA Sam Čist, JA Sam Slobodan i JA Sam Sreća bez kraja. JA Sam Vrhovna Svest.

Ako biste na trenutak zastali i predahnuli, otpustivši sve u potpunosti – toga trenutka, usred vaše iluzorne potrage, bljesak uvida u to Ko Sam Ja mogao bi iznenada izroniti iz vašeg bića, razumevanje o Pravoj Stvarnosti, o Istinskoj Budnosti usred neprekidnog sna.

Tada biste mogli vašu jurnjavu po prvi put dovesti u pitanje! I možda biste poželeli jednom ponovo prizvati taj „susret“ sa Mnom, jer (tada) počinjete razumevati.

To je ta žudnja koja će okončati vaše traganje, jer vi, po prvi puta, (tada) spoznajete Istinsku Sreću!

Kada ste pronašli Istinsku Sreću, sve je (postaje, biva - op.pr.) Sreća – kako one trivijalne, tako i one uzvišenije stvari. Ali vi (tada) niste (više) u potrazi za njima, već one prosto (same) iskrsavaju pri vašem Prepoznavanju Mene unutar svake od njih.

Znajte da vas JA Ljubim, da vam Želim Istinsku Sreću, i da Ja JESAM Vi.

JA Sam vaše Božansko Sopstvo!

Poruku prenela Ute


Preveo: Alakh Niranjan

No comments:

Post a Comment

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

Ron Head - Mihael - CROATIAN