Followers

Saturday, October 27, 2012

Ute (27.10.2012): ZABORAVITE ONO ŠTO VI – NISTE!
ZABORAVITE ONO ŠTO VI – NISTE!

Mi Smo iz Područja Vatre i Svetlosti, Jedinstva svih Duša i Svete Božanske Suštine unutar Andromeda Galaksije.

Voljeni!

Sa Radošću posmatramo očaravajući napredak na vašoj planeti. Gaia je u centru našeg srca i pažnje i mi Je oblivamo svojom Ljubavlju i Božanskom Svetlošću od strane Najvišeg Izvora!

Drago čovečanstvo, mi vas grlimo i obasipamo našim najdubljim i najobuhvatnijim Blagoslovima dok uzrastate u jasnu svetlost novoga dana nadilazeći stanje i položaj svoga nesvesnog snevanja.

U Stvarnosti, vaše uspenje je već obavljeno u Višim Domenima, stvar je samo u tome da i oblasti nižih denziteta moraju ispratiti svoje oslobođenje u svetlost.

Voleli bismo vas podsetiti da se sve to dešava, i biva učinjeno, uz pomoć čistoga srca svakoga od vas ponaosob. Ali ukoliko još uvek trebate pročišćenja da bi zasjali, sve vaše nisko vibrirajuće emocije moraju naći svoj put vani iz vašega sistema a vi ih morate otpraviti u vrhovno ozračje ljubavi!

To iziskuje da izvršite jedno veoma jednostavno, no možda za neke od vas teško preduzimanje!

Radi se o odstupanju od položaja, i svesti, žrtve! Sve vaše niže emocije, poput besa, straha, krivice, tuge, rođene su isključivo iz svesnosti žrtve! One su bazirane na lažnim pretpostavkama da nekakve (bilo kakve) spoljašnje okolnosti mogu imati nekog ograničavajućeg uticaja na vašu Božansku prirodu, jer ste zaboravili Božansku Esencu koja vi Jeste; ili na iluziji da ta Esenca može čak i iščeznuti!

Voljeni naši, velika transformacija jeste u ovome: Spoznajte Ko Vi Jeste! Setite se Sebe, setite se Svoga Božanskog Nasleđa i probudite se iz tog iluzornog Sna u kome egzistirate samo kao organizam podložan spoljašnjim okolnostima.

Kada sebe podčinite nižim nivoima kreacije, vi se odričete svoje Najviše Istine! Odričete se Božanske Stvarnosti, ubeđeni od strane laži koja je do sada prožimala vašu ljudsku svest, uzrokujući uobrazilju odvojenosti, da ste bili u stanju razdvojenosti od Božanske Svesti.

Vi zaboravljate Ko Vi Jeste, umesto da zaboravite ko vi NISTE! Zbog toga vas podsećamo: zaboravite ko vi NISTE! To je način kako da transcendirate svesnost žrtve!

Vi niste izdvojeni telo-um entitet, koji može biti u poziciji nekakve žrtve! Vi Ste Ta Večno Nedodirljiva, Jedna Božanska Svest, Sam taj Sjaj, Sama ta Ljubav. Telo-um je samo oruđe, alat, za iskušavanje onoga što želite iskusiti.

Kako bi Ljubav mogla osećati krivicu, i kako bi Svetlost mogla biti podložna uslovljavajućim okolnostima?! Kako bi niži denziteti mogli imati ikakvog uticaja na Slobodu Božanskog Sjaja?! To je izmišljotina vašeg uma, u toj meri da se činite izgubljenima u dubokoj zabludi ove iluzije!

Samo vaše VEROVANJE je to koje stvara mračni san osujećenosti i nesrećnosti, tih pratioca svesnosti žrtve.

Zato, ako vaše Verovanje usmerite na pravi način, Sve ostalo postaje onako kako Treba!

No, tu nije reč o postajanju „boljim“, o „poboljšavanju“ vaše uslovljene, ograničene osobnosti, već je reč o ispravnom razumevanju toga Ko Vi Zaista Jeste! To, Što Vi Jeste, ni na koji način nije podložno toj osobnosti! Pro-budjenje za vaš pravi i istinski identitet – predstavlja kvantni skok na drugu stranu, u okrilje vaše Sopstvene Istinske Realnosti. Mi sagledavamo tu Istinu kako neumanjena sja unutar svakoga od vas, ali neki od vas još uvek gledaju u pogrešnom pravcu!

Dakle kada pročistite svoje srce od svih tih zabluda u vezi ko vi NISTE, ono počinje sijati. Zaista nema ničega što treba postići, već samo – otpustiti! Tada Sreća počinje da vas prožima, a zlatna toplina Ljubavi izliva se iz vašeg srca ispunjavajući celo vaše biće – tako da Vi BIVATE To.

Voljeni naši, samo razumite svoje greške i ne osećajte se krivima! Nema Nikoga na nebesima ko bi vas ikada osuđivao, već ste vi sami ti koji osuđujete sebe. I to vas drži čvrsto vezanima za vaše grehe/greške/zablude! Zato, oprostite sebi grešku neznanja i istupite ka onome što vi istinski Jeste. Ignorišite, ali bez potiskivanja ili poricanja, sve što stoji nasuprot Toga: patnju, odvojenost, delanja uslovljena nižim svetovima i vaše po-grešne identifikacije sa svim tim.

Čistota vašeg srca, koja nije ništa drugo do dopuštanje vašoj sopstvenoj Istini da sja, jeste čudo koje vas pomera u Višu Realnost, sjedinjuje vas sa njom, čineći vas Jednim sa Tim. I to je upravo način na koji ćete doživeti vaše uspenje: prepoznajući da je Sve Već Božansko – bez obzira gde se vi nalazili u Prostoru i Vremenu.

Mi se divimo vama koji ste heroji ove grandiozne promene! Vi ste ti koji radite na Proslavljanju i Oboženju ovog univerzuma, a time i svih univerzuma. Ovo vaše pr-osvetljenje, poput svetlih plamenova širi se čitavom galaksijom, paleći iskre svuda širom Božanske Kreacije, tako da postaju vatrom velikog Poštovanja, Obožavanja i Realizacije Božanstvenosti!

Mi vam zahvaljujemo! Mi vas ljubimo! Naša Ljubav sjedinjuje se sa vašom Ljubavi, i u Njoj mi jesmo Jedno.

Budite Blagosloveni! Mi smo Svetla Bića iz Andromeda Galaksije!

Poruku prenela Ute


Preveo: Alakh Niranjan

No comments:

Post a Comment

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

Ron Head - Mihael - CROATIAN