Followers

Thursday, December 13, 2012

PACHAMAMA O 12.12.12 i 21.12.12


PACHAMAMA O 12.12.12  i  21.12.12

By Ute Posegga-RudelPACHAMAMA o Procesu Uzašašća:

Ona mi je počela govoriti za vreme dok sam kontaktirala moje vodiče radi primanja uputstava u vezi pristižućih, s čežnjom očekujućih Decembarskih događaja. Znam da je ona već dugo vremena sa mnom, ali nikada nije neposredno dolazila a ja sam osećala da ona poseduje znanje Majanskog Starca (Mudraca, op.prev.). Dakle rekla je da je ona PachaMama*, i da je ona zaista jedan od mojih vodiča.

Pojavila mi se kao stara mudra ženau tradicionalnoj odori naroda Maja, puna Blagodati i Spokojstva, sa puno bora usled širokog osmeha na Njenom licu.

Imala sam prošlih života unutar kultura Maja i Inka, naročito se sećajući Anda. I u ovom životu osećam posebnu povezanost sa Majama, od kada sam pre dve godine, u toku dve noći, primila ogromni download kodova uzašašća od njih. Bukvalno sam mogla videti njihov oblik i boju kao i divno drevno pleme koje je obavilo transmisiju. Taj download povezao me je na sasvim nov način neposredno sa Gainom Svešću a to je takođe i vreme kada sam počela sa mojim digitalnim radom/umetnošću. Umetničko stvaranje nije bilo nešto novo za mene, aličiniti to digitalnim putem apsolutno jeste.

PachaMama je rekla, da 12.12.12. jeste period kada oni koji su se pripremili za to, jer su izabrali tu vrstu službe pre mnogo vremena i pre rođenja, doživljavaju istinski download kodova koji su neophodni za formiranje i stvaranje novog kristalnog tela.

Postoje i oni koji su primili ovaj Download ranije, jer je ujedinjenost njihove svesti već bila razvijena do određenog stupnja. Oni su trebali svoja tela da bi održali korak sa ovim procesom pa je tako proces aktivacije (kodova, koji su već primljeni) pomeren za naknadno.

U globalu može se reći, da za njih 12.12.12 donosi ogromno produbljivanje (iskustva) Jedinstva Svesti i Energije, što će ih dovesti u dubinu (stanja) odsustva uma/misli – samoga porekla/izvora stvaranja.

21.12.12. potom jeste dan kada će preuzeti kodovi od 12.12. biti aktivirani od strane Sunca koje toga dana biva preporođeno (reborn, engl.). Od toga dana Suncu će biti omogućeno da u naš svet direktno prenosi jedinstvenu i celovitu svesnost Galaktičkog Centra.

Dakle, postoje dva glavna procesa: kvantni skok u svesti i kvantni skok transformacije tela. U ranijim procesima Vaznesenja dešavala se samo transformacija svesti, ali ovoga puta transformiše se i telo, jer ascendiramo (skupa) sa njim, i ono stoga mora biti sposobno da u potpunosti podržava novu Svesnost.

Oba procesa se pokreću 12. i 21., pri čemu je 12-og akcenat generalno na telu a 21-og na svesti.

U poređenju sa više od 7 milijardi ljudskih bića, broj onih koji primaju download za transformaciju tela relativno je mali, a tako je i što se tiče broja onih koji će primiti inicijaciju unutar jedinstva svesti.

Međutim, ima onih, ranije pomenutih, koji su već primili download telesnih kodova ranije. I taj inicijalni proces deluje kao važan akcelerator za sve ostale.

Takođe, osobe koje su već sada pripravne uzaći putem vrtloga nove energije, u velikoj meri ubrzavaju proces ostalima. Ipak, u pitanju je veoma mali broj. Oni će u potpunosti nestati iz našeg vidokruga, jer ih mi nećemo više moći videti kada odu u sledeću dimenziju koja vibrira na višoj stopi nego (ova) naša dimenzija. Tako da, oni ne nestaju zapravo, već vi nećete biti sposobni videti ih.

Tu su takođe i oni koji će biti sposobni uzaći prelaskom u više dimenzije, ali koji su se složili da ostanu zarad pomoći u evolutivnom procesu ostatka čovečanstva. Tako, oni ostaju da budu na usluzi.

Oni koji su novi u ovom procesu moraju znati da telesni proces nije uvek lak te da može povremeno biti dosta bolan zbog dubokih promena energetske i biohemijske prirode. Opsežna edukacija u vezi očekivanih iskustava je neophodna tako da ljudi ne bi brinuli šta se to dešava sa njihovim telima. Ovo je potpuno novi doživljaj i ne postoje nikakva dosadašnja iskustva ma odakle drugo, koja bi učinila transformacijski proces lakšim.

No, kao i uvek, pošto već postoji jedan broj prethodnika, uvek će biti manje teško za one koji slede.

Ovo zaista jeste eksperiment, gde oba procesa, onaj koji se tiče svesti i onaj telesni, moraju biti dobro usklađeni jedan sa drugim, što je više moguće. Ali ovo nije uvek ostvarivo, pa ostaje za nadalje (da traje) kao lični proces zavisan od telesnih karmi svakoga ponaosob.

Iako je celokupan proces u početku relativno spor, on rapidno biva ubrzan čim se određeni procenat čovečanstva uzme aktivnog učešća u njemu. Ovo je u vezi sa morfičkim poljem, tako da će nakon perioda od okvirno 3-4 godine (što je samo pretpostavka jer, zapamtite, ovo je nikada ranije učinjeni eksperiment) čovečanstvo kao celina dostići novi nivo jedinstva svesti u svom novom telu, sposobnom da to jedinstvo svesti izrazi u potpunosti.

Ipak, molim vas da razumete da je (ceo) ovaj opis načinjen sa trodimenzionalne tačke gledišta, tako da bi ljudi imali uopštenu ideju u vezi samoga procesa. Ali sa dimenzionalnom promenom, gde vreme postaje iluzija, pitanja koja sada egzistiraju neće više postojati, jer kada živite u bezvremenom jedinstvu svesti, pitanja u vezi transformacije tela pojaviće se u sasvim novom svetlu!

U skladu sa tim, ceo proces niti može biti zaista i realno opisan, niti u ovom trenutku (u potpunosti) shvaćen!
Upravo i već sada, u svojoj percepciji pripremite se za promenu koja bi mogla biti najteže zamisliva.

Upitala sam je u vezi moje posete Novoj Teri i da li će Ona ili neka od drugih Kreacija Nove Zemlje (Novog Sveta; op.prev.) biti Mesto gde će čovečanstvo ići.

PachaMama je rekla da ne bismo smeli zaboraviti da dolaskom Ujedinjene Svesnosti kroz rođenje Novoga Sunca, sve vremenske linije će doživeti svoj kolaps u jednu, i time će sve ove tvorevine postati Jedna Jedinstvena Nova Zemlja. Iako, našim logičkim, 3D umom, mi ne možemo zamisliti kako to biva/funkcioniše. Jednom kada budemo unutar Jedinstva Svesti, rešenja će se desiti na iznenađujuće jednostavan i očigledan način. Stoga ne trebamo brinuti, i shvatite/prihvatite da istinski i u potpunosti možemo razumeti ove stvari samo sa tačke gledišta naše razvijajuće multidimenzionalnosti.

Ovo je to što mi je PachaMama objasnila.

S mnogo ljubavi,
Ute

*PachaMama je boginja poštovana od strane domorodačkih naroda na Andima. Ona je poznata kao „Majka Sveta“, a potom takođe i kao „Majka Kosmosa“.


Preveo: Alakh Niranjan

No comments:

Post a Comment

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

Ron Head - Mihael - CROATIAN