Followers

Saturday, October 20, 2012

Ute (20.10.2012): Arkturijanci! - KOMPLEKSNOST UZAŠAŠĆA.
Dragi naši!

Želeli bismo da razmotrimo neke detalje u vezi kriterijuma za Uzašašće i šta će se desiti sa vašim bliskim međusobnim odnosima.

Imajte na umu da čovečanstvo ima mnogo pomagača, i svako ljudsko biće okruženo je mnogim bićima svetla, a naročito u vreme tranzicije!

Od stepena razvoja svake individualne duše zavisi u kojoj meri bi one iznenada mogle postati svesne svojih vodiča i anđela u vreme otvaranja Velikog Energetskog Portala. I ovo otvaranje može imati za mnoge neposredno dejstvo na njihovu svesnost i njihovu povećanu sposobnost da postanu svesni svoga višeg sopstva.

Dakle, očekivana su neka iznenađenja! Ne može se reći kome će neočekivano spasti maska (veo; op.pr.), kada u vreme Galaktičkog poravnanja njihove 3-D karme otpadnu.

Mnogi od vas koji ste svetlosni radnici i zvezdano seme, već sada, sa viših astralnih planova, radite sa vašim voljenima kojima je potrebna pomoć u duhovnom rastu. Ovo je moguće jer vaše duše imaju zajednički ugovor, i vaš rad sa tim dušama dešava se, takođe, često noću prilikom vaših snova. I niste svi svesni ove noćne službe.

Kada uzađete, veza sa vašim voljenima, o kojima već sada vodite brigu, neće se prekinuti, već ćete sa viših dimenzija imati konekciju sa njihovim trećim okom i njihovim srcem i davati im vođstvo na ovaj način. Ovo će biti čak i efikasnije nego kada biste ostali u trećoj dimenziji.

Stoga ne brinite u vezi onih koje ostavljate iza kada uzađete! Vi ćete nastaviti biti u vezi i nikada nećete izgubiti kontakt sa njima, bez obzira kakva će im sudbina biti u toku vašeg, sa ljubavlju, služenja njima.

Što se tiče Zemljine tranzicije u Njeno uzašlo stanje, stvari kakve su sada ne mogu ostati iste! Transformacija JE na raspolaganju svima! I svako mora učestvovati u tome na ovaj ili onaj način. Ko želi uzaći i pratiti Gayu u njenu novu formu i svest, mora prevazići niže emocije i negativne misli, tako da može zračiti Božanskom Svetlošću i Božanskom Ljubavlju, i ne nastavljati sa kreiranjem sveta patnje.

To će reći, da mora doći do transformacije svesti i energije onih koji su ovde da bi ostavili 3-D iskustva iza sebe.

U svrhu tranzicije oni će primati svaku vrstu pomoći od strane bića svetlosti, ali naravno, oni sami su odgovorni za sopstvenu osposobljenost stalnog boravka tamo.

Kako će okolnosti u vašem svetu pretrpeti mnoge promene, ljudi, dokle ne uzađu, moraju biti spremni i opremljeni da se nose sa njima! Oni će imati priliku da prionu pripremi i (nešto) kasnije, pošto će duboke promene poslužiti kao glavni poziv na buđenje onima koji su još nepripremljeni!

Takođe, snažno povećanje svetlosti i energije na planeti podržava i podstiče njihovo buđenje, a da ne govorimo o uticaju novih (životnih) realnosti na njihovu svest. Ovo sve odnosi se na one koji, u skladu sa svojim duševnim ugovorom, nemeravaju uzaći.

Za onoga ko nije ovde da bi sledio ovaj proces, druga iskustva, van Zemlje, bivaju pripremljena, gde će moći nastaviti sa svojom sadašnjom svesnošću i živeti život koji pruža više iskustava sličnih ovim sadašnjim.

Ali sve skupa, postoji mnogo različitih rešenja, u skladu sa svačijim potrebama. Tako da će svako „ubrati“ plodove svojih dela – posledice sopstvenih želja i namera.

Ovi zakoni karme nisu obustavljeni i nastavljaju se za njih kao i u prošlosti. A karma postoji takođe i u višim kosmičkim dimenzijama. Ona je neophodna kao zakon koji je deo evolutivnog procesa učenja.

Kako god, svako će stalno biti podržavan i Božanski vođen, da bi bio povučen nazad ka svojoj pravoj Božanskoj Suštini, i konačno vraćen Blistavom Izvoru kada se vreme njegovih iskustava u nižim i višim dimenzijama najzad okonča.

Zato, sve je dobro. Ljubav Izvora i Stvoritelja je Večna i obuhvata sve! Kako bi uopšte i moglo biti zanemareno ono što je Deo Ljubavi Same. Kako bi Božansko Sopstvo moglo biti odvojeno od Svog Sopstvenog Sna! Stoga, niko nije zaboravljen. Sve se razvija u skladu sa Božanskim Planom. A taj plan jeste da sve duše i celokupno stvaranje konačno prepoznaju svoju sopstvenu Božanstvenost i Slobodu od ropstva i potčinjenosti samoj tvorevini, i ostvare slobodu od toga i sebi svojstvenu, inherentnu, moć stvaranja.

No, da bi se to realizovalo, sve prvo mora proći kroz vatreni proces u oblastima velikih gustoća da bi zakone i uticaje kreacije učili i razumevali sa nivoa inkarniranog stvorenja.

Ovo putovanje jeste u skladu sa njihovom sopstvenom slobodnom voljom, (iz doba) pre potapanja u More Kreacije, dosežući samo dno tog okeana, da bi ponovnim izranjanjem, sobom doneli dar razumevanja i prepoznavanja Božanskog nazad Izvoru Samom.

Misterija je neizmerna i nedokučiva! Poverenje u ono što ne može biti kontrolisano jeste najveći dar u ovo vreme!

Mi ostajemo – kao i uvek – vaši istinski prijatelji i ljubeći pomagači.

Mi smo Arkturijanci!

Poruku prosledila Ute
http://radiantlyhappy.blogspot.com/2012/10/message-from-arcturians-23-complexity.html 


Preveo: Alakh Niranjan

No comments:

Post a Comment

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

Ron Head - Mihael - CROATIAN