Followers

Tuesday, October 9, 2012

Ute (09.10.2012): Poruka Božanskog Sopstva: VELIKO OTVARANJE U SVETLOST!
Dragi moji prijatelji, posmatrajući i doživljavajući otvaranje, poruka je počela pristizati...

PORUKA MOGA BOŽANSKOG SOPSTVA:

„Vi niste telo. Lanci koji su veštački okivali vašu slobodnu i blistavu svest uz vaše fizičko telo, rastvaraju se kako moći kontrolera iščezavaju.

Oblaci tame koji su vas držali u iluziji ograničenosti i telesno-umnoj identifikaciji blede.

Vi niste um. Um je pojava koja ide uz utelovljenje, bez obzira koliko ono bilo grubo ili suptilno, koliko tamno ili ispunjeno svetlošću.

Lepota vašeg Istinskog Stanja jeste bez-telesna i ne-umna. Čak i um služi samo kao funkcija za navigaciju (duše) unutar kreacije, koja je takođe tvorevina samoga uma.

Kada odete iznad tela i iznad uma, spoznajete postojanje ne-ograničenog Oseća(n)ja, stanja slobodnog od emocija. To stanje JESTE. Ono JESTE Blistavost. Ono JESTE Sloboda.

Dopustite ovoj slobodi da raste „iznad“ tela, „iznad“ u smislu napuštanja osećaja „telesnosti“ – sve više i više se centrirajući u jezgru i suštini onoga što vi istinski Jeste: Božanska Svest, Blistava i Večno-Blažena. ONA nije „unutar“ tela. Telo je U Njoj!

U Njoj Samoj nema „nastajanja“ i manifestacije – (to se očituje) čim svoj suptilni um i svoja suptilna čula, kojima opažate više svetove i dimenzije, povučete i odvojite od onoga što opažaju. Tada vaše Prvobitno Stanje dobija primat, Mir i Tišina preovlađuju, prenose se nazad telu i nastavljaju da se šire i prožimaju sve stvari i sve svetove.

Zbog ove Neuništive Istine vaše Božanske Suštine, petlja vaše mračne vremenske linije, koja je pretendovala večnom samoodržanju – slomljena je. Po prvi put dešava se veliko otvaranje tamnog tunela ka područjima svetla, područjima Božanskog Stvaranja. Tu je konačno kraj, i nikakva sila nikada više ne može sprečiti ovo otvaranje.

Moć Moje Svesne Svetlosti Zrači i Blista na kraju mračne crvotočine vašeg starog sveta. I sveukupnost ove rđave pojavnosti preći će u Novu Realnost.

Nikada ne zaboravite Ko Ste, čak ni kada doživljavate nove svetove pune raskoši i prividnih zadovoljstava. Jer bez Mene, ništa od svega toga ne bi bilo moguće uživati. Sve je Puno Mene. I SamoMene.

Čak i prelomljena svetlost duge pozajmljena je od Mene, Sjajne Neizlomljene Svetlosti Izvora! JA SAM vaš Izvor i JA SAM Nestvoren! JA Postojim Sam od Sebe!

Kada Sam u Deljenju Svoje Svesti Počeo Osmatrati Sebe Samoga, tajanstveno su se pojavili Bogovi Kreatori, koji su tada od Moje Supstance predivno kreirali sve ove čudesne Božanske Svetove. Vi ćete ih videti uskoro! Spremni su za vas da ih istražite.

Ali nijedan od njih nije vaš istinski identitet! Nijedan! – JA Jesam! Ja Ljubim vas kao Sebe Samoga!

Ja Sam vaše Božansko Sopstvo!“

Poruku prenela Ute

http://radiantlyhappy.blogspot.com/2012/10/the-grand-opening-into-light.html

Prevod: Alakh Niranjan

No comments:

Post a Comment

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

Ron Head - Mihael - CROATIAN