Followers

Saturday, October 13, 2012

Ute (13.10.2012): SRCE USAGLAŠENO SA BOŽANSKIM
Voljeni Svi,

Da, na snazi je veliko svetlosno otvaranje Gaje, i veoma važno je voljno i svesno usaglašavanje sa tim!

Morate pronaći onu tačku u svom srcu gde možete locirati ovo pristižuće oblivanje svetlošću i dopustiti svom srcu povezanost sa informacijom koju ta svetlost sobom nosi!

Postoji fina svetlosna nit kroz vaše srce putem koje možete uspostaviti ovu konekciju. Biti povezan jeste samo stvar vaše slobodne volje i namere! To sprečava ometajuće frekvencije da manipulišu vama povlačeći vas nazad ka starom i nefunkcionalnom svetu, svetu koji nije poravnat sa Božanskom Voljom.

Svetovi koji nisu u neposrednom smislu poravnati sa Božanskom Voljom sasvim prirodno su na putu propadanja, ružnoće i destrukcije, i kao posledica toga – nesreće.

Za razliku od toga, Božanski Usaglašeni Svet širi se sa bujicama svetlosti, sa obiljem Ljubavi i svim Čudima Lepote koja idu uz to. Radost i Sreća tada prirodno jesu nosioci svih zbivanja i svega stvorenog. U stvari, oni sami Jesu ta Radost i Sreća, u jedinstvu sa vašim sopstvenim srcem i suštinom Bića i Postojanja.

Tako, kada iskusite nesreću i izopačenost, manjkavosti i teškoće, stvari i prilike koje prosto ne funkcionišu, prepoznajte da su to znaci sveta koji nije poravnat sa Božanski Vibrirajućim Srcem, i koje su zato iluzorne i same od sebe propadajuće! Ne morate ih ispaštati nikada više. Možete ih uvideti onakvima kakve jesu i povratiti svoje urođeno pravo: Slobodu vašeg sopstvenog srca!

Nikada više, stoga, ne vezujte se za te iluzije, te holograme tame i nesvesnosti, i ne dozvolite im uticaja u dubinama vašeg bića! Iskoračite, odsecite spone koje vas vezuju za nestvarno, i ponovno ujedinite sebe sa Stvarnim, sa vesnicima svetla, nositeljima ljubavi. Oni su zastupnici rađanja beskrajnih kraljevstava lepote, ljubavi i ujedinjenosti, vaše sopstvene sreće, i sreće svih bića i svih stvari.

Tvorevine koje nisu zasnovane na toj sreći, koje su stvorene da podržavaju odvojenost i bedu, nisu tvorevine Božanske ljudske duše. One prestaju biti vaši produkti tada kada prepoznate ko vi zaista jeste, unutar Stanja u kojem vi sami jeste pre početka vaše zbunjenosti (dez)informacijama od strane izvora suprotstavljenih ljubavi, zabunom ih prihvatajući kao svoje istinsko Sopstvo.

U Božanskoj Realnosti NE POSTOJE problemi. NE POSTOJE nedoumice. Oni su (ništa drugo do) produkti ne-razumevanja, odsustva spoznaje, potpunog neznanja od strane onih koji nemaju spoznaju beskonačnog Srca.

U Srcu nema nedoumica! I svo stenje i kamenje koje ste nekada tamo postavili i koje možda još uvek tamo stoji, sačinjeno je od ovih iluzija u kojima je zapetljan vaš um – jer ste vi to dopustili.

Stoga samo vi sami jeste ti koji možete raskinuti vašu zapletenost sa onim što ne vibrira srećom, što nema zagrejavajući i ispunjavajući poticaj za ljubav vašega srca, što ne deluje prosvetljujuće na beskrajni put u Svetlosti Božanske Svesti.

Onaj koji još uvek spava, nesvestan unutar košmara raspadajućeg sveta lažne i obmanjujuće svetlosti, sanja da ta svetlost predstavlja ispunjenje njegove sreće. Ali kada se probudite, odjednom uviđate da ona samo isporučuje prazninu, ništavilo, koje večito nastoji, no zauvek bezuspešno, sebe ispuniti beskrajnim zabavama i rasejanošću.

Vrlo je važno shvatiti ovo, jer ako to učinite – sile, koje poriču vašu urođenu Slobodu, nikada više vas ne mogu zarobiti.

Jednom kada razumete mehanizam njihovog delovanja i njihovu vibraciju, one gube svoj uticaj na vas. I vi ste slobodni za Istinsko Svetlo koje manifestuje vašu Sreću.

Postoje mnoge, još uvek neprepoznate zamke, čak i za one čija je želja raditi za svetlost. Prevara je veoma sofisticirana! Da bi prepoznali, i locirali, Stvarno Svetlo, to zahteva stalno i uporno razlučivanje i oprez. Stalno fino usaglašavanje kristala vašeg sopstvenog srca sa tom Stvarnom Svetlošću, neophodno je.

No to će biti puno lakše onoga dana kada zauvek odstranimo obmanutost. I na svakome od nas je da pomognemo ovoj divnoj planeti da uzraste do Njenih Sopstvenih Božanskih Prava, slobodna od zagađujućih senki lažne duhovnosti i svih njenih pratećih produkata.

U ovom velikom procesu Buđenja nije dovoljno biti samo svoja sopstvena svetlost, zasebno svetlo unutar okeana Same Božanske Svetlosti. U Istini nema odvojenosti, i stoga ujedinjenje sa Svime-Što-Jeste, i sa Njegovim s Ljubavlju Predanim Glasnicima i Predstavnicima, jeste Veličanstveni Događaj koji nas sve skupa uzdiže u Višu, Srce-Ispunjavajuću Svesnost.

Svi zajedno smo na Blistavom Putu!

Od srca za vas, Ute

Prevod: Alakh Niranjan

http://radiantlyhappy.blogspot.com/2012/10/divinely-aligned-heart.html

No comments:

Post a Comment

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

Ron Head - Mihael - CROATIAN