Followers

Monday, October 8, 2012

Ute (08.10.2012): VELIČANSTVENI PREPOROD ČOVEČANSTVA!

VELIČANSTVENI PREPOROD ČOVEČANSTVA!
Poruka svima, od moga Višeg Sopstva:

„Nije ostalo mnogo vremena. Stvari se ubrzavaju. Ljudi će rasti u svesnosti i mnogi će početi da idu u novom pravcu, prepoznajući da mogu učestvovati u pozitivnim promenama.

Uskoro, potpuno novo razumevanje u vezi toga šta vaš svet jeste i kakva su pravila vladala milenijumima, pojaviće se u mnogima koji trenutno još uvek spavaju. To će pogurati sadašnji „status quo“ ka njegovom kraju i pojaviće se novi svet u kome će se ljudi zateći kao promenjena, drugačija bića, pa čak i ako oni ne budu spremni za to. Ove promene mnogi će doživeti kao šok, ali će u isto vreme biti oduševljeni čudima za koje nikada nisu mogli ni pretpostaviti da se mogu desiti!

Taj šok je impuls koji stvara vakuum u kom se dešava veliki zaokret, okončavajući otpor kod onih koji još nisu informisani u vezi Velikog Događaja Uzašašća.

Ali vrlo brzo će ogromno olakšanje zameniti početne poteškoće proizašle novonastalom situacijom.

Vaš svet je na samom rubu da bude u potpunosti okrenut naglavačke. To je zbog toga što je Gajin svetlosni kvocijent enormno povećan i još uvek raste, tako da će se svi oni i sve ono što je prethodilo ovom veličanstvenom poduhvatu steći u događaju gde će vaš univerzum biti transformisan na putu povratka ka svojoj božanstvenosti. Ali to nije sve: na kraju će globalna svesnost ostvariti nivo takve kompletnosti i potpunosti, kakav čovečanstvo nikada ranije nije iskusilo!

Ovoga trenutka sudaraju se ogromne količine energija, pripremajući i stvarajući nove portale kroz koje dotiče paradigma potpuno novog i uzvišenijeg način života. To je poput centrifugalnog procesa, gde svi ostaci vašeg starog sveta koji nisu bazirani na jedinstvu i ljubavi, vrtlogom bivaju usisani i odstranjeni kako bi oslobodili prostora višim dimenzijama.

To je sila u zamahu koja, kada joj se ne opirete, poput magneta privlači sve obrasce niže gustoće i vašeg 3-D sveta koji ne pripadaju vašem novom svetu, s ciljem njihovog otpuštanja u višu svetlost. Svi ovi obrasci i modeli su energetske strukture koje su sačinjavale vaš stari identitet. I bivaju uklonjene, jer nove frekvencije sobom nose informacije snažnog transformativnog potencijala. Ove nove frekvencije takođe ugrađuju nove strukturne elemente u vaš sistem, koji menjaju vašu svest na način da ćete sećanje na svu prošlost ostaviti iza sebe.

Jednom kada ste u novoj svetlosti i u otvorenosti novim dimenzijama, bićete novo biće, pročišćeni od svega onoga što sugeriše odvojenost, oskudicu, patnju i otuđenost.

Ovo će biti trenutak vašeg veličanstvenog preporoda! Ovo je trenutak kada će sve lažne predstave i uobrazilje iz proteklih milenijuma biti odstranjene. To će se desiti onima koji su spremni i voljni sudelovati u velikom skoku svesti i u stvaranju obnovljenog i uzvišenog tela.

Da, to je vreme puno dramatike, ali i sreće, i to utoliko veće ukoliko se otvorite i predate svim iskustvima koja će vam se desiti, u znanju i svesnosti da Mudrost Božanske Ljubavi (uvek) deluje u interesu vašeg najvišeg dobra.

Zbog toga vaša spremnost i poverenje u sam proces jesu preduslov za uspeh. Bez toga ćete biti u pružanju otpora toku a to bi vam moglo stvoriti probleme i neprijatnosti koje želite izbeći.

Veoma je važno da ne prianjate staro-paradigmatičnim idejama „gubitaka“, bilo da je to u vezi vašeg identiteta ili vama bliskih stavova i gledišta, ili da je u vezi vaše „imovine“ i (osećaja) „posedovanja“. Ne možete znati kako i na koji način će vam se ovaj događaj prikazati i kako ćete ga vi doživeti i iskusiti! Sve zavisi od toga da li ćete njega, i promenu, sa vaše lične tačke gledišta, dočekati sa dobrodošlicom i da li će to biti bazirano na ljubavi i prihvatanju.

Već postoji u zraku mnogo ljubavi i uzbuđenja, i mnogo radosti! Uzjašite te talase, to su vetrovi koji vas nose ka drugoj strani gde Savršena Božanstvenost čeka na vas!

Zamenite strah od nepoznatog ljubavlju za vašom dobrobiti i sigurnošću. Energija Ljubavi stvara zaštitno polje oko vas koje vas bezbedno nosi kroz sve moguće poteškoće koje se mogu pojaviti tokom ovog procesa Velike Transformacije.

Ljubav je posrednik kojim se direktno povezujete sa vibracijama viših dimenzija, ona je sredstvo za iskustvo jasnoće i sklada na vašem putu, predupređujući emocionalna i mentalna oštećenja. Ona čini glatkim put ka vašem oslobođenju.

Budite dobro!“

- - -

Mnogo ljubavi i blagoslova svima, Ute

http://radiantlyhappy.blogspot.com/2012/10/glorious-rebirth.html

Prevod: Alakh Niranjan

No comments:

Post a Comment

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

Ron Head - Mihael - CROATIAN